arrow
profile_image
cislo5
od 5. 1. 2012
Poslat SZ
Nemá galerii obrázků

Neprodává v Bazaru

Reaguji na jarda: Reaguji na Tereza22: ..Tereza 22 .....souhlasím s Vámi..... jarda....no ještě , aby nebyl net plný stížností, když vy jej stíháte skoro sám zásobovat..hahah.....všude, kde otevřu nějakou diskuzi o ZFP, tak se tam potkám s Vámi, zahltíte celou stránku Vašim "bojem za spravedlnost"...hahahah.......jste srandovní.

arrow
profile_image
cislo5
od 5. 1. 2012
Poslat SZ
Nemá galerii obrázků

Neprodává v Bazaru

Reaguji na jarda: Reaguji na Tereza22: ..Tereza 22 .....souhlasím s Vámi..... jarda....no ještě , aby nebyl net plný stížností, když vy jej stíháte skoro sám zásobovat..hahah.....všude, kde otevřu nějakou diskuzi o ZFP, tak se tam potkám s Vámi, zahltíte celou stránku Vašim "bojem za spravedlnost"...hahahah.......jste srandovní.

arrow
profile_image
cislo5
od 5. 1. 2012
Poslat SZ
Nemá galerii obrázků

Neprodává v Bazaru

Reaguji na jarda: Reaguji na Tereza22: ..Tereza 22 .....souhlasím s Vámi..... jarda....no ještě , aby nebyl net plný stížností, když vy jej stíháte skoro sám zásobovat..hahah.....všude, kde otevřu nějakou diskuzi o ZFP, tak se tam potkám s Vámi, zahltíte celou stránku Vašim "bojem za spravedlnost"...hahahah.......jste srandovní.

arrow
profile_image
cislo5
od 5. 1. 2012
Poslat SZ
Nemá galerii obrázků

Neprodává v Bazaru

Reaguji na jarda: Reaguji na Tereza22: ..Tereza 22 .....souhlasím s Vámi..... jarda....no ještě , aby nebyl net plný stížností, když vy jej stíháte skoro sám zásobovat..hahah.....všude, kde otevřu nějakou diskuzi o ZFP, tak se tam potkám s Vámi, zahltíte celou stránku Vašim "bojem za spravedlnost"...hahahah.......jste srandovní.

arrow
profile_image
jarda
od 27. 7. 2010
Poslat SZ
Nemá galerii obrázků

Neprodává v Bazaru

Takže jde o 3 příspěvky v celkovém počtu 11, první jeden, druhý třikrát a třetí 7 x – typický samonasírací typ.
.
Žeby sám potentát Vlado, nazývaný V.I.L., ale zdaleka na něj nemá? Přeci jen V.I.L. byl vzdělaný člověk, a toto individuum jen lže, podvádí a okrádá všechny a všechno, sbalila ho "štětka" a manipuluje všemi. Je z toho potom ******. A vše je volně na netě, vesnický ******.zjevně končí...

arrow
profile_image
Keketa
od 15. 2. 2012
Poslat SZ
Nemá galerii obrázků

Neprodává v Bazaru

Reaguji na monee: Chtěla bych se vás zeptat, zda jste musela na tom základním semináři něco podepisovat?

arrow
profile_image
Z_BE
od 28. 8. 2012
Poslat SZ
Nemá galerii obrázků

Neprodává v Bazaru

méně než
10 příspěvků

Reaguji na Keketa: Jediné, co na semináři podepíšete, je evidenční list, pro evideci, zda jste se semináře zúčastnila. Za odevzdání tohoto listu Vám je vystaven daňový doklad o zaplacení semináře.

arrow
profile_image
jarda
od 27. 7. 2010
Poslat SZ
Nemá galerii obrázků

Neprodává v Bazaru

Zajímavé, kdo zásobí NET, že "cislo5". Za několik minut 8 příspěvků, a to duplicitních a nesmyslných.
Pomoc podvedeným a okradeným je základní občanskou povinností. Naopak napomáhání podvodníkům je trestné.
I ČNB konstatovala, že jde o podvodnou činnost, a je zjevné, že jde o pyramidu.
http://www.cnb.cz/cs/dohled_financni_trh/vykon_doh ledu/pravomocna_rozhodnuti/susr-detail.html?cnbid= Sp%20/%202010%20/%20158%20/%20573&&cnbsegment=200. 230&page=1
 rozhodnutí České národní banky č.j. 2012/2896/570 ze dne 3. dubna 2012 ve znění
rozhodnutí bankovní rady České národní banky o rozkladu č.j. 2012/1774/110 ze dne
14. června 2012, sp.zn. Sp/2010/158/573
 rozhodnutí České národní banky č.j. 2012/2896/570 ze dne 3. dubna 2012, sp.zn.
Sp/2010/258/573
I. Společnost ZFP akademie, a.s., IČ 263 04 805, se sídlem 17. listopadu 12, 690 02 Břeclav
(i)
jako pojišťovací zprostředkovatel v období od 27.1.2009 do 27.5.2011 vyžadovala
od osob, které pro ni měly v pozicích obchodních zástupců zprostředkovávat pojistné
smlouvy třetím osobám, uzavření tzv. kombinace finančních produktů sestávající
z investičního životního pojištění, penzijního připojištění, stavebního spoření
a kapitálového životního pojištění
tedy
vyžadovala od osob, které se měly podílet na její zprostředkovatelské činnosti
v pojišťovnictví, složení vstupního poplatku jako podmínky nezbytné pro výplatu příštích
odměn za tuto zprostředkovatelskou činnost;
čímž se dopustila
správního deliktu podle § 26 odst. 2 písm. c) zákona o pojišťovacích zprostředkovatelích
(ii)
při propagaci a prezentaci produktů penzijního připojištění a životního pojištění v rámci
modelových příkladů obsažených v příručce nazvané ZFP v kostce, se kterou byli
seznamováni potenciální spolupracovníci a zájemci o finanční produkty v období
od 9.10.2009 do 27.5.2011, uváděla zavádějící informace o výnosu těchto finančních
produktů
tedy
porušila povinnosti vykonávat svoji činnost s odbornou péčí dle § 12 odst. 5 písm. b) zákona
o penzijním připojištění ve spojení s ustanovením § 21 odst. 1 zákona o pojišťovacích
zprostředkovatelích;
čímž se dopustila
správního deliktu podle § 43b odst. 4 zákona o penzijním připojištění
za což se jí ukládá
podle ustanovení § 26 odst. 3 zákona o pojišťovacích zprostředkovatelích pokuta ve výši
2 000 000 Kč (slovy dva miliony korun českých). Pokutu je společnost ZFP akademie, a.s.,
IČ 263 04 805, se sídlem 17. listopadu 12, 690 02 Břeclav povinna zaplatit do 30 dnů
od nabytí právní moci tohoto rozhodnutí na účet Celního úřadu pro Prahu 1 vedený
u České národní banky, č. 3754-67724011/0710, konstantní symbol 1148, variabilní symbol
26304805.
III. Společnosti ZFP akademie, a.s., IČ: 263 04 805, se sídlem 17.listopadu 12, 690 02
Břeclav, se podle ustanovení § 79 odst. 5 správního řádu ve vazbě na ustanovení § 6 odst. 1
vyhlášky č. 520/2005 Sb., o rozsahu hotových výdajů a ušlého výdělku, které správní orgán
hradí jiným osobám, a o výši paušální částky nákladů řízení, ukládá náhrada nákladů řízení,
ve výši 1 000 Kč (slovy jeden tisíc korun českých). Paušální náhradu nákladů řízení je
společnost ZFP akademie, a.s., IČ: 263 04 805, se sídlem 17.listopadu 12, 690 02 Břeclav
povinna zaplatit do 30 dnů od nabytí právní moci tohoto rozhodnutí na účet České národní
banky, č. 115-69193891/0710, konstantní symbol 1148, variabilní symbol 26304805.

rozhodnutí bankovní rady České národní banky o rozkladu č.j. 2012/1774/110 ze dne
14. června 2012, sp.zn. Sp/2010/258/573
Rozklad společnosti ZFP akademie, a.s., IČO 263 04 805, se sídlem 17. listopadu 12,
690 02 Břeclav, ze dne 17.4.2012 se podle § 152 odst. 5 písm. b) správního řádu ve spojení
s § 152 odst. 4 a § 90 odst. 5 téhož zákona zamítá a napadené rozhodnutí České národní
banky ze dne 3.4.2012, č.j. 2012/2896/570, ke sp. zn. Sp/2010/158/573, se potvrzuje.

arrow
profile_image
jarda
od 27. 7. 2010
Poslat SZ
Nemá galerii obrázků

Neprodává v Bazaru

ad Z_BE

Prvním omylem je pojem "semináŕ" u této firmy. Semináŕ je pojem z vysokoškolského vzdélávání, a jde o řízené interaktivní debatování, ŕídí to erudovaný VŠ vzdělaný zaměstnanec VŠ, a ne negramotný manipulující blb ze ZFP, často bez maturity, truhláŕ - který nezvládnul ani hoblík... seminář je pojem z VŠ vzdélávání, a ne z blbšuly negramotných agresivních rychlokvašných bouchačů nepotřebných smluv.

Druhým omylem je ten daňový doklad, který vydává přidružená firma Solarlux s.r.o. se stejnými majiteli, a na Slovensku je to při platnosti zákona o elektronických pokladnách neplatný doklad, který daňové úřady neuznávají /jde o podvod/.

A dalším z podvodů je samotná a zjevně nezákonná existence téchto firem, které spíše podnikají v jiných nepovolených oborech /sexualharašment, prostituce, kuplíŕství, pomlouvání spolupracovníků a spolupracujících firem, neplacení provizí, vydírání, zastrašování.../

arrow
profile_image
34Renda
od 26. 8. 2013
Poslat SZ
Nemá galerii obrázků

Neprodává v Bazaru

méně než
10 příspěvků

Ahoj všem,
nevím jak Vy ostatní, ale já ať si přečtu jakýkoliv článek na internetu a týká se prosperující společnosti tak se najde spoustu negativních lidí, kteří se možná baví tím, že házejí špínu a věřím tomu, že za to někteří dostávají slušně zaplaceno - vždyť žijeme v čechách.
Já zastávám názor udělat si vlastní obrázek
Na semináři jsem byla a musím uznat,, že informace jsou podávány dle platných zákonů v ČR. Mám ekonomické vzdělání a díky seminářům - protože akademie je velmi široká - nicméně ne pro každého, jsem pochopila řadu možností, které finanční trh skrývá.
Lidé se z mého pohledu nechávají dosti často balamutit na různých pobočkách a od rádoby "finančních poradců", kterým jde pouze o jejich peníze.
Neznám jinou společnost, která by se o peníze dělila s rodinami. A přiznám se, že pro mě bylo příjemné dostat část svých peněz zpátky. (pro méně znalé finančního trhu - provize jsou opravdu vypláceny z Vašich vkladů a z Vašich peněz - to nevyplácí finanční ústavy.......)
Já ZFP mohu jen doporučit. Informace jsou pro každého, ale ne každý má kapacitu je zpracovat.
A jak už tady zaznělo je to opravdu podobné jako s řidičským průkazem, taky ho zvládne téměr každý ALE PODÍVEJTE SE NA SILNICE !!
Závěrem: informací využívám už 7 let - díky ZFP jsem se dostala k dotacím o které jsem do té doby přicházela díky společnostem jako je třeba Pa....nebo O..., díky těmto společnostem třeba mým rodičům místo penzijního připojištění běžely investiční životní smlouvy s grafem, který ukazoval 15% zisku ročně na vložené peníze ))
V ZFP jsem se dozvěděla, že za životní program je daleko více peněz. A to si nepřejte vidět jaký cirkus vyváděli zástupci společnosti Par...., když jsme smlouvy vypovídali. Vlastně jsme dle jejich slov byli naprostí hlupáci, že rušíme tak výhodné programy, a posloucháme ZFP, jen nám nedokázali sdělit kde jsou peníze rodičů za 1,5 roku? ....
A tak dále, a tak dále,
Co z toho vyplývá? V každé společnosti a nemusí to být jen finanční společnost, jsou lidé, kteří budou koukat jen na sebe a svůj prospěch a proto je potřeba se neustále učit a ne poslouchat chronické stěžovatele. V životě totiž funguje jednoduché heslo:
Každý dostává to o co si říká.

arrow
profile_image
MiaMia
od 6. 4. 2013
Poslat SZ
Nemá galerii obrázků

Neprodává v Bazaru

Na žádný seminář jsem se ani nedostala, ale stejně napíšu, co jsem s touto firmou zažila.

Kamarádce zavolala její známá (sestra její kamarádky) s tím, že "si s náma potřebuje promluvit" a že "se to týká peněz". Na základě tohoto rozhovoru jsme mylně dospěly k názoru, že její sestra má nějaké finanční potíže, které se nehodí řešit po telefonu.

Takže přišla, a svojí prezentaci zahájila větou: "Já vám povím o semináři, kde se můžete dozvědět, jak obrat stát o deset tisíc ročně!" (nebo dvacet? už nevím).
Mohla bych postavit rovnítko mezi tuto větu a "můj názor na to, co je v České republice špatně, a proč tato země stále pokulhává za zeměmi západoevropskými".
Půlka povídání o tom semináři se týkala toho, jaká jídla se na něm podávají. Takže tuhle půlku jsme trochu zkazily dodáním informace, že jsme vegetariáni (byla to samá masová jídla).
Pak jsme se dozvěděly, že ty peníze dostaneme přes stavební, důchodové a ještě to třetí pojištění. Což byl v podstatě moment, kdy jsem věděla (respektive věděla, jak si to najít) jak ty peníze získat, aniž bych někam chodila. Ale jelikož to bylo v období, kdy jsem neměla žádný příjem (mimo pár stovek ubytovacího stipendia) a žila z úspor, tak mi samozřejmě přišlo nelogické si zakládat takovýhle produkt. ZFP slečna měla naprosto opačný názor, samozřejmě.

Po delší debatě vyměkla a dozvěděly jsme se, že na seminář můžeme jít nějakým fíglem za 500 kč (místo za 2500 kč), akorát nedostaneme to jídlo. Ani tato úžasná nabídka nás nepřesvědčila, ani tak argumentace že "pět stovek, to je jako pět mcdonaldů". To už jsem byla naopak nucená jí upozornit, že jestli je schopná vyhodit z okna stovku za jídlo v McDonaldu, tak by nás asi neměla poučovat o financích, protože já za stejné peníze jím celý den a ještě zbude.

Nakonec jsme ještě obdržely nabídku práce, u které nám nebyla schopná říct, kolik si sama vydělá ("ale je to fakt hodně"), a dokonce se jí kvůli tomu vyplatilo vykašlat se na školu a toho bakaláře si nedodělat (drobnou chybou bylo, že na jejím studovaném oboru se v té době nedal dělat bakalář, tudíž nám bylo jasné, že jí ze školy vylili). Každopádně si vydělala tolik peněz, že přijela Felicií.
Kamarádka to šla zkusit (tu práci). První zajímavost byla, že jí ten základní seminář nechali zaplatit telefonními čísly (když vytrvale opakovala, že žádné peníze nemá). Druhá zajímavost byla, že hned po tom prvním semináři jí dali desky, jednu "hotovou pracovnici" jako doprovod, a už objížděla svoje známé aby jim seminář prezentovala. Nechala toho asi za týden.

arrow
profile_image
nikdy
od 10. 10. 2014
Poslat SZ
Nemá galerii obrázků

Neprodává v Bazaru

méně než
10 příspěvků

Dobrý den, všechny zdravím. Nikdy! nemějte nic společného se ZFP Akademii, a.s. Je to jedna velká sekta. Jejich přetvářka nezná mezí. Zaměstnávají hloupé lidi, kteří se Vás snaží přesvědčit o uzavření životního poj., stav. spoř., investice atd. pouze za účelem provizí. Pokud jste byli na jakémkoliv semináři ( o víkendu a tam Vám gratulují, že jste se na daný seminář dostal/a, dle nasbíraných bodů za uzavřené smlouvy) sami jste zjistili, že hlavním bodem diskuze jsou provize. Pokud se chcete zeptat, jak nejlépe uzavřít pojištění, není odpovězeno, pouze Vám oznámí "později". Lidé (sektaři), kteří přednášejí, vůbec neví o čem mluví. Ti co přednášejí jsou inteligenčně na bodu mrazu. Znáte někdo, někoho ze ZFP? Pokud ano, určitě jste si všimli, jejich oblékání a auta! Mají v mozku naprogramováno, že k dosažení co nejlepšího cíle je musí něco motivovat, proto je prý nejlepší si pořídit nákladnou věc na leasing, půjčku atd., aby neztratili motivaci!! Třeba auto. Proč na školení neinformují lidi o storno smlouvy (každá smlouva má jinou délku storno lhůty). Potom musíte vracet provize. Nedávejte vydělat lehce ovlivnitelným blbečkům, kteří mají IQ tykve.

A nebo se rovnou zaregistrujte. Zabere Vám to 2 minuty.

 
PŘEČTĚTE SI TAKÉ

Toto téma jsem založil/a, mohu ho tedy uzavřít.
Své téma uzavírejte vždy (!) po úspěšném prodeji v Bazaru. Děkujeme!
Příspěvky
| smazat označené