Ochrana osobních údajů

Toto prohlášení se vztahuje na služby a webové stránky www.omlazeni.cz s působností po celém světě (souhrnně "služby" Omlazení.cz).

Osobní údaje a ostatní data, která shromažďujeme

Omlazení.cz shromažďuje osobní údaje (konkrétně vaši emailovou adresu), když se zaregistrujete.

Omlazení.cz využívá soubory cookie a další technologie ke zlepšení vašeho uživatelského komfortu na internetu.

Pokud navštívíte stránky www.omlazeni.cz, servery, na kterých diskuse omlazení běží, automaticky zaznamenají údaje včetně adresy URL, IP adresy, typu a jazykové verze internetového prohlížeče a data i času vašeho požadavku.

Použití

Osobní informace používáme proto, abychom vám poskytli služby, o něž máte zájem, včetně služeb, které zobrazují vám přizpůsobený obsah a reklamy.

Vaše osobní údaje můžeme zároveň použít k provádění auditu, výzkumu a analýz nutných k provozování a vylepšování technologií a služeb Omlazení.cz.

Souhrnné údaje, které nejsou osobního rázu, sdílíme s třetími stranami.

V případě, že využíváme služeb třetích stran, které nám pomáhají zpracovávat vaše osobní údaje, vyžadujeme, aby splňovaly naše Zásady ochrany osobních údajů a dodržovaly veškerá další příslušná opatření pro zajištění důvěrných informací a bezpečnosti.

Za určitých okolností také sdílíme informace s třetími stranami, včetně případů, kdy se jedná o právní spor, zabránění podvodu nebo bezprostřední újmě a zajištění bezpečnosti našich služeb.

Přihlášením se k newsletteru souhlasí se zpracováním, shromažďováním a archivací svých osobních údajů v databázi prodávajícího pro úspěšné splnění smlouvy a to až do doby jeho vyjádření nesouhlasu s tímto zpracováním.

Osobní data jsou uchovávána v souladu se zákonem o ochraně osobních údajů č. 101/2000 Sb. ve znění pozdějších předpisů. Kupující má právo přístupu ke svým osobním údajům, právo na jejich opravu včetně dalších zákonných práv k těmto údajům.

Osobní údaje zákazníka e-shopu je možno na základě žádosti zákazníka odstranit z databáze. Osobní údaje zákazníků dodavatel nepředává žádné další osobě. Výjimku představují externí dopravci. Těm jsou osobní údaje kupujících předávány v minimálním rozsahu nutném pro doručení zboží.

Možnost volby

Kdykoliv je to jen možné, snažíme se vám při dotazování na vaše osobní údaje dát možnost volby.

Poskytnutí osobních údajů nebo přijímání souborů cookie ve svém prohlížeči můžete odmítnout. Některé funkce nebo služby pak však nemusí správně fungovat.

Na Omlazení.cz máte vždy přístup k vašim osobním údajům a můžete si tyto tyto údaje v případě nepřesností opravovat nebo na požádání odstranit.

Časté dotazy

Co je soubor cookie?

"Cookie" je malý soubor obsahující řetězec znaků, který je při návštěvě webové stránky zasílán do vašeho počítače. Při další návštěvě webové stránky soubor cookie umožní, že tato stránka váš prohlížeč pozná. Soubory cookie mohou ukládat uživatelské předvolby a další údaje. Svůj prohlížeč můžete nastavit tak, aby všechny soubory cookie odmítal nebo aby hlásil, když se vám někdo soubor cookie pokouší zaslat. Některé funkce webových stránek nebo služeb však bez souborů cookie nemusí správně fungovat.

Co jsou protokoly serveru?

Jako většina webových stránek zaznamenávají automaticky naše servery požadavky na stránky, když uživatel navštíví náš web. Tyto "protokoly serveru" typicky obsahují vaše požadavky na webové stránky, IP adresy, typ prohlížeče, jazyk prohlížeče, datum a čas vašeho požadavku a jeden nebo více souborů cookie, které mohou jednoznačně identifikovat váš prohlížeč.

Co jsou souhrnné údaje neosobního rázu?

"Souhrnné údaje neosobního rázu" jsou údaje, které jsou zaznamenány o uživateli a shromažďovány ve skupinách, takže již dále nesouvisejí s jednoznačně identifikovatelným uživatelem.