Základní pravidla Omlazení.cz

Porušení níže uvedených pravidel může vyústit v odstranění příspěvku, odejmutí statutu registrovaného uživatele, zablokování IP adresy a dalším postihům ve vztahu k Omlazení.cz.

Píšeme čitelně

Používáme háčky a čárky. Delší text rozdělujeme do odstavců. Nezapomínáme na větnou interpunkci.

Píšeme slušně a klidně

Víme, že sprosté slovo je i to, kde je místo některých písmen jiný znak. Nekřičíme. Nepíšeme SAMÝMI VELKÝMI PÍSMENY, šetříme s vykřičníky...

Nejsme tu kvůli zisku

Víme, že jakákoliv forma pokusu o komerční zneužití Omlazení.cz je nepřípustná.

Respektujeme ostatní diskutující

Nechováme se agresivně, nenapadáme ostatní diskltující. Vyjadřujeme se k názorům, nikoli k osobám.

Respektujeme moderátorky

Vážíme si práce a času, který moderátorky Omlazení věnují. Nehádáme se s nimi.

Nejprve hledáme

Než se na něco zeptáme, nejdříve hledáme, zda se otázce již nějaké téma nevěnuje.

Držíme se tématu

Držíme se tématu a pokud chceme diskutovat o něčem jiném, buď přejdeme do jiného tématu, nebo si založíme sami nové.

Nespamujeme

Každý svůj příspěvek vkládáme jen jednou.

Komentujeme odkazy

Vždy napíšeme, kam odkaz vede a co tam návštěvníky přibližně čeká.

Víme, že Omlazení není chat

Víme, že pokud má Omlazení plnit svůj účel a pomáhat radami ostatním, musí být plné konkrétních témat o něčem. Pokud máme chuť si jen tak popovídat s kamarádkami o všem možném, zvolíme si jinou platformu.

Sami dbáme o vlastní bezpečnost

Preventivně si dáváme pozor na to, jaké informace o sobě na Omlazení a internetu vůbec zveřejníme. Víme, že Omlazení založená témata, Deníčky a příspěvky nemaže, že tu zůstávají navždy.

Ctíme autorská práva

Dbáme na to, aby materiál (texty, obrázky, video), který do naší diskuse vkládáme odjinud, nebyl chráněn autorskými právy. U citací uvádíme zdroj. Nevkládáme odkazy vedoucí ke stahování nelegálně sdíleného obsahu (např. filmy online).

Registrujeme se pouze jednou

Víme, že vícenásobné registrace jsou velmi podezřelé, ve většině případů mají za účel nějaké podvodné jednání a nepodceňujeme zkušenosti moderátorek a technické nástroje, které mají k dispozici.

Důležitá upozornění

  • Bazar, Recenze a Deníčky se navíc řídí svými specifickými pravidly.
  • Porušení výše uvedených pravidel může vést ke zrušení vaší registrace, případně zablokování přístupu. Po smazání vašeho profilu (což je důsledek zrušení registrace) však vámi založená témata a napsané příspěvky na Omlazení.cz zůstanou.
  • V případě, že se ocitnete na Černé listině bazaru, nebude vaše registrace nikdy zrušena.
  • Podmínkou platného členství je platná a funkční e-mailová adresa. Za nefunkční adresu považujeme i takovou, ze které jste Newsletter Omlazení označili za spam.