Pravidla Tour de Omlazení

Co je to Tour de Omlazení

Tour de Omlazení (dle vzoru Tour de France) je bodovací soutěž, které se zúčastní všichni registrovaní uživatelé portálu Omlazení.cz. Body uživatelé Omlazení.cz získávají za své smysluplné aktivity na serveru www.omlazeni.cz - podrobnosti viz dále.

Doba trvání soutěže Tour de Omlazení

Každá Tour de Omlazení trvá několik měsíců a má svůj start a svůj cíl uvedený v pravé části každé stránky, která se Tour de Omlazení zabývá. Tedy na stránce s průběžnými výsledky, na stránce s pravidly (což je tato stránka) a na stránce se seznamem cen pro vítěze.

Průběžné výsledky Tour de Omlazení

Průběžné výsledky Tour de Omlazení jsou propočítávány jednou týdně a to v noci (spíše k ránu) z neděle na pondělí. Barevné šipky (zelená směrem nahoru a červená směrem dolů) včetně příslušného čísla informují o změně pořadí oproti minulému týdnu.

Bodové ohodnocení aktivit na Omlazení

 1. Založení proměny - 20 bodů
 2. Rada v proměně - 5 bodů
 3. Sepsání úvodní (zakládající) recenze - 15 bodů
 4. Sepsání další recenze k již recenzi založené - 7 bodů
 5. Založení zajímavého TOP 20 diskuzního tématu - 5 bodů
 6. Účast v (klasické) soutěži Omlazení (nesprávná odpověď) - 2 body
 7. Účast v (klasické) soutěži Omlazení (správná odpověď) - 15 bodů
 8. Kosmetický profil základní - 40 bodů
 9. Kosmetický profil rozšířený - 100 bodů
 10. Propojení s Facebookem - 350 bodů
 11. Spolupracující blogerka - 200 bodů

Sepsání úvodní (zakládající) recenze

Recenze výrobku zatím neexistuje. Uživatel napíše první recenzi daného výrobku, ta je schválena a zveřejněna.

Sepsání další recenze k již založené

Recenze výrobku již na Omlazení.cz existuje. Uživatel výrobek ohodnotí další, vlastní recenzí.

Založení zajímavého TOP 20 diskuzního tématu

Zajímavé TOP 20 diskuzní téma je takové, které se objeví na úvodní straně Diskuze www.omlazeni.cz/diskuze/ v levém seznamu mezi prvními 20ti uvedenými tématy. Upozornění č.1: Aby se vaše téma zobrazilo mezi zajímavými tématy, je třeba (krom jiného), aby bylo alespoň 24 hodin staré. Body za takové téma tedy můžete obdržet nejdříve 24 hodin od jeho založení. Upozornění č.2: Pořadí zajímavého tématu (tedy i to, zda spadá mezi TOP 20) není možné určit pouhým okem, protože na první místa jsou uměle posunuta témata ten den nová. Nové téma, které se objeví ten den mezi zajímavými tématy poprvé, tak totiž pouze může, ale také nemusí být skutečně mezi prvními deseti dle vnitřního (neveřejného) algoritmu Omlazení, kterým zajímavost tématu hodnotíme. Poznámka: Přestože detailní algoritmus není veřejný, jeho hlavní parametr veřejný je: Je jím počet různých uživatelů, kteří se k danému tématu připojí.

Realizace návrhu nového hesla do Wiki

Na stránce pro návrh nového hesla (https://www.omlazeni.cz/wiki/nove_heslo/ - odkaz je na každé stránce sekce Wiki v horní šedé liště) uživatel vyplní a odešle návrh nového hesla. Pokud je heslo přijato a realizováno, objeví se uživatel jako autor nebo jako jeden z autorů hesla v jeho pravé spodní části. Například zde: https://www.omlazeni.cz/wiki/crocs.html (Pethushka). Až v tomto okamžiku jsou uživateli připsány jeho body.

Účast v (klasické) soutěži Omlazení

Za účast v (klasické) soutěži Omlazení v sekci https://www.omlazeni.cz/souteze/ získává uživatel čtyři body, pokud na soutěžní otázku odpoví správně. Pokud na soutěžní otázku odpoví nesprávně, získává pouze jeden bod.

Změna pravidel, zejména bodových ohodnocení jednotlivých bodovaných aktivit

Vyhrazujeme si právo i v průběhu Tour de Omlazení mírně upravovat bodová ohodnocení jednotlivých bodovaných aktivit. Nikdy však zpětně. Poslední měsíc trvání Tour se zavazujeme bodová ohodnocení již neměnit.

Ceny pro vítězky

Aby byla Tour de Omlazení zábavnější, umístění na předních místech odměníme věcnými cenami. Některé ceny dodají partneři (které budeme za odměnu na Omlazení propagovat), jiné dodáme přímo my (konkrétně propagační předměty Omlazení: trička a hrníčky s logem Omlazení). Žádný uživatel však na žádnou z cen nemá právní nárok. Aktivity, které povedou k dobrému umístění v Tour de Omlazení, patří mezi běžné činnosti, které uživatelé na Omlazení dělají tak jako tak. Toto upozornění sem vkládáme především proto, že nedokážeme předem odhadnout, jak bude spolupráce s partnery probíhat. Kdy to jen trochu půjde, budeme se snažit ceny fyzicky získat do své moci před cílem Tour, tak aby jejich zaslání vítězům bylo již jen v naší režii a moci.

Podmínky pro zaslání cen vítězkám

Nově, od roku 2018, zavádíme následující podmínky pro zaslání cen vítězkám:

 1. Vítězka, který obdrží SZ o svém umístění s příslibem zaslání ceny se o tuto informaci podělí na svém facebookovém profilu ve veřejně přístupném příspěvku a odkaz na tento příspěvek zašle zpět adminovi Omlazení (jako odpověď na SZ s oznámením výhry a předběžném příslibu zaslání cen).
 2. Pokud si vítězka bude chtít zachovat šanci na zaslání ceny i v příští etapě Tour de Omlazení (samozřejmě za předpokladu, že se umístí na oceňovaném místě), vyfotí obdržené ceny a tuto fotku nebo fotky umístí na svůj facebookový profil ve veřejně přístupném příspěvku a odkaz na tento příspěvek zašle adminovi Omlazení.

Změny cen pro vítěze

Tak, jak budeme v průběhu Tour de Omlazení získávat další a další partnery (sponzory cen), budou se ceny určené pro jednotlivá umístění měnit. Vždy jen k lepšímu. Pokud například pro spolupráci získáme nového partnera, který dodá pěknou cenu vhodnou pro druhé místo v celkovém pořadí, pak se stávající cena pro druhé pořadí přesune na třetí pořadí a další ceny se rovněž posunou o příčku níže. Vyhrazujeme si tedy právo ceny pro jednotlivá pořadí měnit - a to až do posledního měsíce před cílem Tour. V posledním měsíci již změny dělat nebudeme.

Řešení počátečních nejasností

Pokud vám něco z těchto pravidel je nejasného, zeptejte se v diskuzním tématu Tour de Omlazení - podklady pro doplnění pravidel.