Nové otázky a odpovědi Přehled poraden Plastické operace nosu

Ohnutí nosu při úsměvu

+Položit otázku

rhinoplastika, úsměv, ohnutí nosu

12. 02. 2012

Nina91 se ptá:

V červenci jsem podstoupila kompletní rhinoplastiku. před operací se mi nos při úsměvu mírně ohýbal dolů. toto se po operaci už nedělo. v posledním měsíci jsem si ale všimla, že se opět při úsměvu začal ohýbat. zajímá mě, zda to může vést k nějaké další deformaci (třeba, že by mi klesla špička nosu), nebo už to teď, když je už půl roku od operace, tvar jinak neovlivní.
15. 02. 2012

odpovídá

  • Doc. MUDr. Jan Měšťák CSc.

    Doc. MUDr. Jan Měšťák CSc.Doc. MUDr. Jan Měšťák CSc. je jedním z celosvětově uznávaných plastických chirurgů. Je považován za předního odborníka na plastické operace nosu a prsou. Je nositelem řady ocenění za zásluhy v rozvoji plastické a estetické chirurgie a jeho jméno můžeme nalézt v Ottově slovníku Osobnosti Česka. Doc. MUDr. Jan Měšťák CSc. je přednosta Kliniky plastické chirurgie 1.lékařské fakulty Univerzity Karlovy a Fakultní nemocnice Na Bulovce v Praze, je vedoucím Centra komplexní chirurgické péče o ženy s onemocněním prsu ve Fakultní nemocnice Na Bulovce, je vedoucím Subkatedry plastické chirurgie Institutu postgraduálního vzdělávání ve zdravotnictví a je vedoucím lékařem soukromé Kliniky plastické chirurgie Esthé.Ohýbání hrotu nosu po operaci je podmíněno buď přílišnou redukcí chrupavek hrotu nosu nebo silnou kůží, která po operaci může zbytnět, což opticky vyvolá náznak ohýbání hrotu. Po půl roce je jistě nos již stabilizován tak, že k dalšímu ohýbání nebude docházet.
16. 02. 2012

druhá odpověď

  • Doc. MUDr. Jan Válka

    Doc. MUDr. Jan VálkaMezinárodně uznávaný specialista v oboru korektivních operací nosu je jedním ze zakladatelů cévní mikrochirurgie v ČR. Je spoluautorem první úspěšné replantace prstu. Byl specialistou pro plastickou chirurgii v Úrazové nemocnici – první úspěšný přenos prstce z nohy na ruku v ČR. Od roku 1991 přednosta kliniky plastické a estetické chirurgie FN u sv. Anny. Pracoval v univerzitních nemocnicích měst Salisbury, Zürich a Singapur. Na klinice Laurea operuje od jejího založení v roce 1995, plastické a estetické zákroky v celém spektru naší nabídky. V současné době provádí nejčastěji operace nosu, považované za vrcholné, nejsložitější operace estetické chirurgie. Jako špičkový odborník v tomto oboru často řeší i méně zdařilé výkony svých kolegů z jiných pracovišť.I v tomto časovém odstupu od operace by masáží, případně vylepováním (Omega-taping) bylo možno pokles špičky zkorigovat. doc. MUDr. Jan Válka

Další dotazy z poradny Plastické operace nosu