Fahoun Karel, MUDr., plastický chirurg

plastická chirurgie, lékař

Fahoun Karel, MUDr., plastický chirurg 1

MUDr. Karel Fahoun, DrSc. je jedním z předních odborníků plastické chirurgie u nás i v zahraničí. Napsal populárně-odbornou knihu "Tvář". Je nositelem medaile Masarykovy Akademie Umění v Praze a členem výboru Společnosti estetické chirurgie Jana Evangelisty Purkyně.

Je absolventem Lékařské fakulty University Karlovy v Praze. Zúčastnil se mnohých studijních pobytů a stáží v zahraničí (Velká Británie, Francie, Rakousko).

Pracoviště

MUDr. Karel Fahoun, DrSc. vedl více než třicet let plastickou chirurgii Ústavu lékařské kosmetiky v Praze, kde vychoval řadu dnešních odborníků. 2 roky strávil na klinice plastické chirurgie Edinburgh University ve Velké Britanii. V současné době pracuje na oddělení plastické a estetické chirurgie ve Fakultní Thomayerově nemocnici v Praze.

Diskuze na téma Fahoun Karel, MUDr., plastický chirurg na Omlazení.cz

Fotogalerie fahoun Karel, MUDr., plastický chirurg

Fahoun Karel, MUDr., plastický chirurg 1Fahoun Karel, MUDr., plastický chirurg 2Fahoun Karel, MUDr., plastický chirurg 3

Upravte heslo Fahoun Karel, MUDr., plastický chirurg

Současný stav

Váš návrh

Zdroje

Návrh mohou odeslat jen registrovaní a přihlášení uživatelé.

Registrace

Autoři

Omlazení.cz

Zdroje, reference