Válka Jan, MUDr., plastický chirurg

plastická chirurgie, lékař

Válka Jan, MUDr., plastický chirurg 1

Doc. MUDr. Jan Válka je mezinárodně uznávaný odborník v oblasti korektivních operací nosu v plastické chirurgii a rovněž je jedním ze zakladatelů cévní mikrochirurgie v Československu. Je autorem odborných i populárních publikací o plastických zákrocích nosu.

Je absolventem lékařské fakulty Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Brně. Zúčastnil se mnohých studijních pobytů a stáží v zahraničí Pracoval v univerzitních nemocnicích v Salisbury, Zürichu a Singapuru. Je spoluautorem odborných knih „Chirurgie ruky“ a „Prevence a léčba dekubitů“.

Pracoviště

Doc. MUDr. Jan Válka pracoval na klinice plastické chirurgie Fakultní nemocnice Brno, kde je spoluautorem první úspěšné replantace prsu. Je autorem prvního úspěšného přenosu prstence z nohy na ruku u nás. Zastával funkci přednosti kliniky plastické a estetické chirurgie Fakultní nemocnice u Sv. Anny a v současné době pracuje pro soukromou kliniku plastické a estetické chirurgie Laurea v Brně.

Diskuze na téma Válka Jan, MUDr., plastický chirurg na Omlazení.cz

Fotogalerie válka Jan, MUDr., plastický chirurg

Válka Jan, MUDr., plastický chirurg 1

Upravte heslo Válka Jan, MUDr., plastický chirurg

Současný stav

Váš návrh

Zdroje

Návrh mohou odeslat jen registrovaní a přihlášení uživatelé.

Registrace

Autoři

Omlazení.cz

Zdroje, reference