arrow
profile_image
Mispulka
od 9. 12. 2009
Poslat SZ
Nemá galerii obrázků

Ahoj,
mám dotaz. Jsem už více jak půl roku na pracovním úřadě a pokud bych ybla zaměstnána, dostane údajně nový zaměstnavatel od úřadu práce půl platu po dobu půl roku. Co je na tom pravdy? Hledala jsem na netu a nic o tom jsem nenašla. Budu ráda i za odkazy. Díky.

arrow
profile_image
Rajána
od 9. 4. 2009
Poslat SZ
Nemá galerii obrázků

Neprodává v Bazaru

Zaměstnavatel na Tebe dostane dotaci (asi 5-7 tisíc),ne polovinu platu.

arrow
profile_image
Mispulka
od 9. 12. 2009
Poslat SZ
Nemá galerii obrázků

Rajána
Díky za info a musí si žádat sám, bo jak to je... Díky.

Myslím si, že se to týka jen zaměstnanců, kteří nastoupili z pracáku. Zkrátka, byli evidováni na úřadu práce. Jen za tyhle dostane zaměstnavatel od státu příspěvek na plat. Pak jsou ještě jiné kategorie - stát třeba přispívá na zaměstnávání tělesně postižených, apod.

arrow
Neprodává v Bazaru

VIP

ale nedostává na každého zaměstnance
dotace se dostávájí za zaměstnání postižených, zaměstnání absoloventů a to, co zmiňujete výše - to je dotace za nově vytvořené pracovní místo - a to není vázáno tím, že by musel být nový zaměstnanec z úřadu - je to jen na to místo

a všechny dotace musí pracák schválit

arrow
profile_image
PetraZ
od 3. 5. 2010
Poslat SZ
Nemá galerii obrázků

Neprodává v Bazaru

Ahoj, v zaměstnání kde dělám na mě dostali dotace, ale musí si o to požádat zaměstnavatel a trvá to celkem dlouho. Na mě dostali na půl roku 8000, dávají i víc, ale jen rizikovějším skupinám.

Jedná se o SÚPM (společensky účelné pracovní místo.)

Vytvářeli jsem už dvě, pro naše zaměstnance.

Cituji matadi: ale nedostává na každého zaměstnance
dotace se dostávájí za zaměstnání postižených, zaměstnání absoloventů a to

Jen takto to opravdu není.. Viz. bod 3 v Podmínkách pro podání žádosti o SÚPM, které níže pro vaše info celé kopíruji.

1. Podat žádost na Úřadu práce v XXX nebo na každém detašovaném pracovišti ÚP na předepsaném tiskopise (je k dispozici u pracovníka odd. aktivní politiky zaměstnanosti úřadu práce )nebo v elektronické podobě podepsané zaručeným elektronickým podpisem .

2. K žádosti se předkládá buď originál nebo úředně ověřené oprávnění k podnikání – výpis z ŽR,, SHR, výpis z obchodního rejstříku dále zřízení provozovny ,doklad o zřízení účtu u peněžního ústavu, doklady o bezdlužnosti vůči státu, podnikatelský záměr-SÚPM zřízení, podrobný podnikatelský záměr-pokud zaměstnavatel zřizuje více jak 5 pracovních míst, Čestné prohlášení – zdravotní pojišťovny a Čestné prohlášení- 50% OZP, popřípadě další podklady podle instrukcí pracovníka ÚP).
K posouzení žádosti je nutno dle zákona 435/2004 Sb. doložit potvrzení o bezdlužnosti vůči státu:
a) ze správy soc. zabezpečení b) z finančního úřadu c) z celního úřadu a d) ze zdravotních pojišťoven ( kde má zaměstnavatel přihlášeny své zaměstnance a zaměstnavatel fyzická osoba ještě svou zdravotní pojišťovnu) - tato potvrzení nesmí být starší 3 měsíců
Zaměstnavatel - fyzická osoba předkládá potvrzení o bezdlužnosti vystavená na RĆ i IČ.

3. Účelná pracovní místa s finančním přispěním úřadu práce zaměstnavatel zřizuje nebo vyhrazuje pro uchazeče o zaměstnání s evidencí delší 5-ti měsíců nebo pro uchazeče, kterým úřad práce věnuje zvýšenou péči :
a) osoby se zdravotním postižením evidované déle než 1 měsíc, b)osoby do 20 let evidované déle než 1 měsíc, c) osoby pečující o děti do 15 let evidované déle než 1 měsíc , d) uchazeči starší 50 let evidovaní déle než 1 měsíc, ženy evidované déle než 1 měsíc nebo osoby dotčené současnou hospodářskou
b)
Do podpisu dohody musí být uchazeči o zaměstnání, obsazující tato pracovní místa, vedeni v evidenci úřadu práce. Přivýdělek u zaměstnavatele není možný. Přijati do zaměstnání mohou být až po podpisu dohody zaměstnavatele s úřadem práce (a na základě doporučení úřadu práce u SÚPM-zřízení).

4. Žádost prochází výběrovým a rozhodovacím řízením úřadu práce. Na poskytnutí finančního příspěvku není právní nárok, zákon dává pouze možnost jej poskytnout na částečnou úhradu nákladů spojených se zřízením nebo vyhrazením pracovních míst. Výše příspěvku se odvíjí podle průměrné míry nezaměstnanosti v ČR, míry nezaměstnanosti v okrese a průměrné mzdy v národním hospodářství za 1-3 čtvrtletí předchozího kalendářního roku. Přiznání finančních prostředků a rozhodnutí o jejich výši, formě a délce poskytování je plně v kompetenci úřadu práce.

5. Úřad práce může poskytnout zaměstnavateli v souvislosti se zřízením nových pracovních míst :

a) návratný příspěvek nebo b)příspěvek na úhradu úroků z úvěrů nebo c) jiný účelově určený příspěvek

ad c) - příspěvek se poskytuje do 30 kalendářních dnů od podpisu dohody o poskytnutí příspěvku
ad a,c) - za příspěvek lze pořídit uznané nákladové položky až po podpisu dohody s úřadem práce a obdržení
příspěvku na účet
ad a,c)- plátcům DPH se poskytuje příspěvek na uznané nákladoví položky bez DPH, zaměstnavatel předloží doklad o registraci na finančním úřadě
ad a,c)- poskytnutý příspěvek je nutno proinvestovat a prokázat jeho použití úřadu práce nejpozději do 6 měsíců od podpisu dohody:

Úřad práce může poskytnout zaměstnavateli v souvislosti s vyhrazením pracovních míst pro konkrétního uchazeče o zaměstnání - příspěvek na částečnou nebo plnou úhradu vyplacených mzdových nákladů, včetně pojistného na soc.zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, které zaměstnavatel odvedl .
Zaměstnavatel předkládá tiskopis vyúčtování mzdových nákladů až po jejich vyplacení (včetně pojištění) a ÚP příspěvek poskytne do 30 kalendářních dnů od předložení. Pokud zaměstnavatel nepředloží vyúčtování do konce následujícího kalendářního měsíce po skončení vykazovaného období , nebude mu úhrada mzdových prostředků provedena.
6. Povinnost zaměstnavatele: předložit úřadu práce kopii pracovní smlouvy nejpozději s prvním vyúčtováním mezd; dále oznámit písemně úřadu práce den, způsob a důvod skončení pracovního poměru zaměstnance (uchazeče), který byl přijat na místo, vytvořené na základě této dohody, a to neprodleně, nejpozději do 10 pracovních dnů od skončení pracovního poměru. V případě nedodržení podmínek vyplývajících z dohody, je zaměstnavatel povinen vrátit poměrnou část poskytnutých finančních prostředků. Finanční prostředky jsou vymáhány úřadem práce nebo příslušným finančním úřadem.

Dotace je po dobu půl roku a její výše je individuální, jak už je ostatně v Podmínkách zmíněno.

arrow
Neprodává v Bazaru

VIP

Rozárka23

díky, používali jsme naposledy v roce 2007

matadi
Jj, my jedno v 2008, druhé teď nedávno..
Je škoda, že to není v širším povědomí lidí a pořád o tom spousta zaměstnavatelů neví - o téhle možnosti. Vyplatí se to.

A nebo se rovnou zaregistrujte. Zabere Vám to 2 minuty.

 
Toto téma jsem založil/a, mohu ho tedy uzavřít.
Své téma uzavírejte vždy (!) po úspěšném prodeji v Bazaru. Děkujeme!
Příspěvky
| smazat označené