Bioplastika - mýty a fakta

Je tomu již 20 let, co byl v Brazílii vynalezen Metacrill, který dal vzniknout zcela novému směru plastické chirurgie bioplastice. Bioplastika udělala ve světě revoluci v oboru plastické chirurgie. Její podstatou je totiž vytvoření vlastní plnohodnotné tkáně na podkladě aplikace bioplastického materiálu Metacrill bez použití sklapelu.

img

Do této doby nic podobného plastická chirurgie neznala. Otevřela se tak možnost provedení množství zákroků s trvalým výsledkem a miniinvazivně bez jizev. Touto metodou lze provést korekci nedostatků obličeje i těla (modelace tvaru nosu, rtů, zanořené brady, lícních kostí, vpáčeného hrudníku), vytvořit nové tvary těla (modelace a zvětšení prsou, hýždí, lýtek), omladit obličej i tělo zpevněním a vyplněním povadlých partií vytvořením nového vlastního vaziva (nosoretní rýhy, bradolícní záhyby, glabela, kruhy pod očima, líce, dekolt).

Hlavní výhody bioplastiky:

  • naprostá bezpečnost
  • trvalý výsledek
  • ambulantní miniinvazivní zákrok bez jizev
  • nahrazuje část klasických plastickochirurgických operací
  • zcela nahrazuje vstřebatelné preparáty z oblasti dermatologie trvalým a přirozeným řešením
  • žádné fyzické pozákrokové omezení
  • přirozený vzhled bez ztráty mimiky
  • funguje u každého

"Bioplastika se dá přirovnat sochařské práci - modelování těla vytvořením vlastní tkáně. Jde pouze o využití přirozené reakce těla, ke kterému dochází při jakémkoli hojení, kdy se také vytváří nová tkáň," říká o této jedinečné metodě paní doktorka MUDr. Jana Vybulková Zavadilová, zakladatelka 1. kliniky bioplastické chirurgie u nás.

Metacrillu a bioplastice jsme se věnovali už v několika článcích od doby registrace tohoto bioplastického materiálu na našem trhu. V letošním roce oslavila bioplastika už pětileté výročí fungování v ČR. Přesto dosud v mnohých ohledech dochází k nepochopení principu i průběhu jejího působení a tím ke vzniku dezinformací a mýtů ohledně průběhu a výsledků jednotlivých zákroků. Odborná i laická veřejnost bohužel stále přiřazuje bioplastický materiál k tzv. výplňovým materiálům různého typu a tím je přehlížena skutečnost, že Metacrill není žádná výplň, jeho efekt spočívá v naprosto odlišném mechanizmu působení a bioplastika je tak samostatným směrem, který zde dosud nebyl známý. Nutno přiznat, že neinformovanost není zcela způsobena samotnými spotřebiteli, ale v zásadě zcela špatným uvedením Metacrillu, jakožto jediného patentovaného bioplastického materiálu na světě, na trh a dále prezentováním tohoto materiálu určeného do rukou lékařů chirurgických oborů lékařům dermatologům aplikujícím vstřebatelné preparáty. Tím dochází k jeho nepochopení, protože je stále brán jako jeden z mnoha jakýchsi "výplní", přičemž ve skutečnosti svým účinkem tvoří naprosto samostatnou skupinu.

Mýtus: Bioplastika Metacrillem je trvalý zákrok - Metacrill nelze odstranit.Tímto výrokem jsou klienti zastrašováni nejčastěji a je nabízen odbouratelný preparát "na zkoušku". Jde ale o naprostý nesmysl.

Pravda: Správně provedenou bioplastikou nelze nikdy danou oblast při jednom zákroku překorigovat. Do určitého objemu lze aplikovat pouze určitý objem bioplastického materiálu tak, aby byl optimálně rozložený ve stávající tkáni a mohla se správně vytvořit nová tkáň. Nově vytvořená tkáň doroste do 70 až maximálně 90% aplikovaného objemu bioplastického materiálu. Pozákrokovým otokem si pak klient "vyzkouší", zda by mu vyhovovala oblast více zvětšená (např. zpevnění, zvětšení, modelace rtů) a může se pak rozhodnout, zda by chtěl pokračovat ve zvětšení. Výsledky si lze ověřit na velkém množství fotodokumentace výsledků zákroků na stránkách www.bioplastica.cz.

Odstranit přebytečnou tkáň samozřejmě lze tak, jako jak se odstraňuje jakákoli tkáň z různých důvodů (nádory tukové, fibromy a pod.), ale u bioplastiky k tomu nikdy není důvod. Samozřejmě předpokladem je správná aplikace, takže zde je potřeba zvolit zkušeného operatéra v bioplastice stejně pečlivě jako u jakýchkoli jiných specializovaných plastickochirurgických operací.

Mýtus: Metacrill není "bio", takže název bioplastika je zavádějící.

Pravda: Ano, Metacrill skutečně není "bio" a to je jeho největší výhoda oproti všem preparátům obsahujícím biologické složky, protože nehrozí tím pádem žádné negativní reakce na jeho aplikaci, nemusí se dělat zkoušky snášenlivosti a jeho hlavní účinná složka polymetylmetakrylát je biologickým organizmem tolerován bez problémů už desítky let, kdy je používán v implantologii nebo např. v očním lékařství se z něj vyrábí náhrady nitrooční čočky. Název bioplastika je odvozený od výsledku zákroku, tj. vytvoření vlastní plnohodnotné biologické tkáně s veškerou inervací a cévním zásobením. Podrobné informace o Metacrillu a bioplastice najdete na www.bioplastica.cz.

Mýtus: Metacrill zakrývá na zobrazovacích metodách možné nádorové změny v prsou.

Pravda: Mikrosféry PMMA jsou velikosti lidské buňky a materiál - mikrosféry - nelze nalézt ani na magnetické rezonanci, takže nic překrývat nemůže, vzhledem k tomu, že je infiltován ve tkáni, tak by musela překrývat jedna mikrosféra jednu patologikou buňku. Vytvořené vazivo se na zobrazovacích metodách (mamograf, ultrazvuk, MGR) zobrazuje stejně, jako ostatní vazivová tkáň. Takže jakékoli "zakrytí" je naprostý nesmysl. Neobstojí ani strašení falešně pozitivním nálezem. V prsu se může vytvořit jakýkoli "podezřelý" fibrosní útvar po úrazu (i nevědomém), po jakékoli operaci (odstranění benigních nádorů, modelaci, vložení implantátů, aplikace tuku nebo vstřebatelných materiálů) spíš, než při infiltraci bioplastickým materiálem jemnou kanylou, kdy se tkáň nijak výrazně nezhmoždí a tím pádem nejizví. V každém případě ať už se cokoli zobrazí u kohokoli, provádí se minimálně biopsie, která ukáže, o jaký problém jde.

Mýtus: Výplň se "stěhuje".

Pravda: Předně je nutno upozornit, že bioplastický materiál Metacrill není žádná výplň. Protože se aplikuje infiltrativně do stávající tkáně v přesně přiměřeném množství, nemůže se nikam "stěhovat", stékat a pod. Zůstane přesně v té oblasti a v těch vrstvách, kam byl aplikován. To, čemu neinformovaní klienti nebo bohužel i v bioplastice nezkušení lékaři říkají, že se "stěhuje", je pozákrokový otok, který trvá minimálně stejně dlouho jako otok po jakémkoli jiném chirurgickém zákroku. Bohužel, klienti právě pod vlivem informací a zkušeností se vstřebatelnými materiály srovnávají nesrovnatelné a zaměňují chirurgický zákrok s dermatologickým, kde je samozřejmě pozákrokový stav nesrovnatelně kratší.

Mýtus: Strach z přehnaného efektu (nejčastěji u rtů). 

zoom Zvětšit

Zvětšení a modelace rtů

Pravda: Zde platí přesně rčení, že "opak je pravdou". Po odeznění otoku a dotvoření vaziva u hodně úzkých rtů většina klientek přichází ještě na minimálně jednu aplikaci. Jak už bylo vysvětleno, správně provedenou bioplastikou nelze nikdy danou oblast překorigovat. Pokud klient chce výraznější zvětšení oblasti, která má velmi malý objem (jako jsou např. rty) musí počítat s ještě jednou či dvěma dalšími aplikacemi vždy po dotvoření nového vaziva po každé aplikaci.

Mýtus: S Metacrillem je málo zkušeností, neví se co udělá za několik let. Tato "výplň" se nedá odstranit.

Pravda: S polymetylmetakrylátem jsou zkušenosti již téměř celé století a sále je používán jako jeden z mála materiálů, které tělo bez problémů přijme a nemá na něj reakci. PMMA v podobě Metacrillu (mikrosféry PMMA velikosti lidské buňky v gelovém roztoku, tvořeném krystalickými látkami, které obsahují tělní tekutiny a který se tak jako tělní tekutiny vstřebá) se v místě jeho objevu Brazílii používá bez komplikací již cca 20 let a je používán i státním zdravotnictvím v rámci hrazené péče u indikovaných diagnóz.

Jak již bylo řečeno, Metacrill není výplň. Difuzně vytvořenou novou tkáň v aplikovaných oblastech by bylo nesmyslné odstraňovat stejně tak, jako odstraňovat tkáň původní, od níž ji nelze rozeznat a těžko najít důvod, proč by to někdo měl v budoucnu chtít. Pokud by ovšem někdo chtěl v této aplikované oblasti z nějakého důvodu operovat klasickým způsobem (řezná či jiná rána a pod.), tkáň se chová stejně jako ostatní původní tkáň.

Bioplastika si neklade za cíl konkurovat odbouratelným preparátům kys. hyaluronové nebo botoxu, protože žádné srovnání s těmito preparáty neexistuje. Nelze srovnávat zákrok, kde výsledkem je dočasný otok aplikované oblasti nebo její znehybnění, se zákrokem, kde výsledkem je vytvoření vlastní plnohodnotné tkáně, která podle typu zákroku oblast zpevní a doplní na původní stav nebo zvětší dle potřeby. Je to stejné srovnání, jako kdybychom srovnávali užívání léků na bolest žlučníku plného kamínků s jeho operací, která problém vyřeší.

Stejně tak nelze tvrdit, že bioplastika nahradí platickochirurgické operace. Některé nahradí (např. modelace rtů, profilace brady), některé oddálí event. i nahradí (omlazovací zákroky), k některým je vhodná jako doplnění (např. oblast dolních víček a lící) a některé nahradit nedokáže (např. zmenšení nosu, modelace velkých povislých prsou).

zoom Zvětšit

1. klinika bioplastické chirurgie

Podrobné vyčerpávající informace o bioplastice Metacrillem včetně velkého množství fotodokumetace příkladů z vlastních zákroků najdete na stránkách BIOPLASTICA, 1. klinika bioplastické chirurgie. 

Pouze nyní pro Vás Vánoční dárek od BIOPLASTICA

MUDr. Jana Vybulková Zavadilová
1. klinika bioplastické chirurgie www.bioplastica.cz


Fotogalerie

 

Komentáře

NAPSAT KOMENTÁŘ Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Pouze Vám na ní zašleme ověřovací zprávu.
(Váš komentář se zobrazí až po ověření Vaší e-mailové adresy.)

Jméno


Email


Komentář
:-) ;) ;) ;) :-( :-)   text tučně text kurzívou podtržený text pěkný odkaz YouTube video


Pošlete mi oznámení o dalších komentářích.
Zde se můžete Zaregistrovat (bez zaslání komentáře), případně Přihlásit

A nebo se rovnou zaregistrujte. Zabere Vám to 2 minuty.
TIPY A TRIKY
Jak na sluncem unavenou pokožku

Jak na sluncem unavenou pokožku

Kosmetika

Teplé počasí, slunění se na pláži a koupání v moři... Léto dělá s lidskou psychikou divy, jenže naše tělo volá naopak o pomoc. Nepodceňujte v létě kosmetickou péči – na pláži ani doma.

NOVÉ
Je veganství zdravé a můžete být jako vegan špičkový sportovec?

Je veganství zdravé a můžete být jako vegan špičkový sportovec?

Životní styl

Správná výživa umocňuje pozitivní účinky fyzické aktivity. Dokáže dodat energii, pomáhá s regenerací a přispívá i ke snížení biologického věku a podílu tuku v těle. Ale platí to i o čistě rostlinné stravě? Jaký vliv má veganské stravování na zdraví a fyzický výkon?NOVÉ
Dopřejte si výborné a zdravé svačiny. Poradíme, co vám zachutná a co můžete mít stále při sobě

Dopřejte si výborné a zdravé svačiny. Poradíme, co vám zachutná a co můžete mít stále při sobě

Životní styl komerční článek

Zatímco oběd a večeři si většina z nás hlídá, svačina se stále neskládá z tělu prospěšných látek. Často si v rychlosti něco „ulovíme“ v ledničce nebo v obchodě, aniž by nám to přineslo nějaký užitek. Máme pro vás tipy na to, jak si svačinou dopomoci ke snížení tělesné hmotnosti. Poradíme i jak si dát něco zdravého a lahodného na zub. Vše si pak jednoduše dáte do tašky nebo do batohu, bez nutnosti cokoliv chystat.