Radiofrekvenční léčba vrásek

Pro ošetřování vrásek, jež vznikají při mračení, se stal základním kamenem Botulotoxin. Někteří pacienti se však stále zdráhají podstoupit zákrok s neurotoxinem. Nový zákrok, využívající energii bipolární radiofrekvence k de-inervaci svalstva, jež odpovídá za mimiku “mračení”, může být pro tyto pacienty schůdným alternativním řešením.

img

Radiofrekvence představují  první skutečnou nechirurgickou alternativu Botoxu pro zjemnění vrásek.

Nejčastější, ale ne dokonalý

Přestože zákrok s neuromodulátorem je nejčastější zákrok v oblasti kosmetické chirurgie na světě, chirurgové, pacienti i vědci ve výzkumu stále hledají alternativy k chemodenervaci. Radiofrekvence je nadějnou možností, jak se Botoxu vyhnout..

Pro ošetřování vrásek, jež vznikají při mračení, se stal základním kamenem Botulotoxin. Někteří pacienti se však stále zdráhají podstoupit zákrok s neurotoxinem. Jejich skepse může pramenit buď z důvodů bezpečnostních, anebo nemají zájem o časté opakování zákroků, jež jsou potřebné k udržení kosmetických výsledků. Nový zákrok, využívající energii bipolární radiofrekvence k de-inervaci svalstva, jež odpovídá za mimiku “mračení”, může být pro tyto pacienty schůdným alternativním řešením.

Přístroj pro uvolnění výrazu – “Relaxed Expression” (BioForm Medical), schválený Úřadem pro administraci potravin a léků (Food and Drug Administration), je svým systémem založený na radiofrekvenci, jež dočasně deinervuje části frontálního a angulárního nervu pro aktivaci depresorů obočí. Horko, vyvolané RF signálem, skutečně cíleně oslabí a vyřadí tyto nervy z činnosti, a zabrání svalstvu v inervaci z plného stažení. 

"Toto je první nechirurgická alternativa Botoxu pro vyhlazení vrásek, jež může bezpečně a účinně působit na vrásky vznikající chmuřením obličeje”, uvádí Joe Niamtu III, D.M.D., chirurg pro kosmetickou a obličejovou chirurgii v Richmondu. "S radiofrekvenčním přístrojem, je-li ve zkušených rukách, je možno docílit mnohem déle trvajících výsledků - od 12 do 18 měsíců - a ušetřit tak pacientům nutnost opakovat zákroky s Botoxem každé tři měsíce."

Postup

zoom

Transkutánní nervový stimulátor (vlevo), používaný k identifikaci větví frontálního nervu, jenž inervuje sval corrugator supercilii, a (vpravo) rádiovlnná sonda na místě, připravená vyvolat tepelnou lézi nervu.

Chirurg nejprve použije externí kožní nervový stimulátor a identifikuje frontální větev nervu na boční straně čela, jež inervuje svaly corrugatoru supercilii. Tento nerv má četné větve, jež mohou aktivovat svaly frontalis a orbicularis, právě tak jako corrugator. Dr. Niamtu uvádí, že problém tohoto postupu je deaktivovat corrugator, aniž by byla postižena funkce svalů frontalis nebo orbicularis oculi.

Nervový stimulátor je používán, aby bylo možno přesně nalézt tu větev, jež stáhne corrugator supercilii právě bez m. frontalis či orbicularis. Dalším krokem je testování boční oblasti nosu stimulátorem s cílem identifikovat angulární nerv, jenž inervuje sval procerus a mediální hlavu corrugatoru supercilii.

Po identifikaci těchto dvou nervů je kůže označena, a pod znaménko je vpíchnuto malé množství (bublinka) lokální anestezie. Poté je do bublinky zasunuta jehla síly 18 a připojena sonda, jež je vedena ke značce na kůži. Zde je aktivován interní nervový stimulátor pro opětovné potvrzení přesné lokace frontální větve a angulárního nervu. Jakmile jsou potvrzeny tyto oblasti, je sonda aktivována, začne vysílat radiovlny pro vyvolání tepla, a indukuje lézi motorického nervu.

Cílem je produkovat tři až pět lézí podél dráhy označeného nervu – zajistit jeho deaktivaci. Opětovaně je použit interní nervový stimulátor s následovnou indukcí léze radiovými vlnami. Kompletní zákrok může trvat v průměru kolem 30 minut – záleží na zkušenostech lékaře.

"Klinický účinek je téměř okamžitý a může být rychle ohodnocen u těch pacientů, kteří jsou dostatečně “probuzeni”, aby mohli reagovat na pokyny a “zamračit se”. Pokud však se pacienti ještě nemohou probudit vlivem sedace, pak musí lékař použít nervový stimulátor a podle svých zkušeností určit konečný moment zákroku”, uvádí Dr. Niamtu. 

Volba už není omezená jen na Botox

zoom

Zařízení a násadec pro přístroj s příhodným názvem Relaxed Expression (uvolněný výraz). 

Mimické svaly jsou velmi důležité. Lidé mohou díky nim komunikovat a vyjadřovat mnoho emocí, aniž by pronesli jediné slovo. A právě role svalů obočí a čela je pro tyto účely opravdu významná. Avšak právě opakovaným a dlouhodobým používáním depresorů obočí vznikají vrásky v oblasti glabely. Dr. Niamtu uvádí, že ačkoliv ošetřování této oblasti injekcemi botulotoxinu znamenalo revoluci pro kosmetickou medicínu, a pozvedlo ji do dosud nebývalých výšin, nejsou zákroky s botulotoxinem vhodné pro všechny pacienty.

"Objev zákroku s neuromodulátorem znamená skutečně nový přístup a posun v oblasti kosmetické obličejové chirurgie vzhledem k tomu, že zajišťuje bezpečný, spolehlivý a nechirurgický způsob, zmírňující účinek depresorů obočí. Přestože zákrok s neuromodulátorem je nejčastějším zákrokem v oblasti kosmetické chirurgie na světě, chirurgové, pacienti i vědci ve výzkumu stále hledají alternativy k chemodenervaci. Radiofrekvence nabízí řešení tohoto kosmetického problému, a tato alternativa by mohla uspokojit pacienty, jež mají strach z více invazivní chirurgie a jsou skeptičtí, pokud jde o terapii s botulotoxinem”, vysvětluje Dr. Niamtu.

Nežádoucí účinky

zoom

Dr. Joe Niamtu III

Zákrok s novým radiofrekvenčním přístrojem může být poněkud nepříjemný a nejlépe je provádět jej v orální nebo IV anestezii. Lokální anestezie se nepoužívá, neboť by mohla způsobit motorickou paralýzu a nepříznivě tak ovlivnit celý postup. Nejobvyklejší nežádoucí účinky spojené s radiofrekvenční metodou jsou ecchymosis (tečkovité krvácení) a edém, ale jejich výskyt klesá se zvyšujícími se zkušenostmi lékařů. Podle Dr. Niamtu, nedokonalý zákrok (slabší) vyvolá dílčí paralýzu, a příliš silný může způsobit popáleniny kůže, nebo – velmi zřídka - nežádoucí ochrnutí svalů frontalis nebo orbicularis oculi.

"U mého prvního pacienta se dostavil skvělý výsledek, jenž trval asi pět měsíců. Avšak u jiných pacientů byly jen dílčí výsledky, anebo výsledky, jež neměly natolik dlouhého trvání, aby potvrdily tento postup. Dívám-li se zpět, jsem přesvědčen, že výsledky, jež byly méně úspěšné, souvisely s nedostatkem mých zkušeností s touto novou technologií. K dokonalosti lze dospět jedině praxí, a já věřím, že radiofrekvence má velký potenciál pro rozvinutí této metody jako alternativního zákroku s neuromodulátory s déletrvajícími kosmetickými účinky”, uvádí Dr. Niamtu. 

Komentáře

NAPSAT KOMENTÁŘ Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Pouze Vám na ní zašleme ověřovací zprávu.
(Váš komentář se zobrazí až po ověření Vaší e-mailové adresy.)

Jméno


Email


Komentář
:-) ;) ;) ;) :-( :-)   text tučně text kurzívou podtržený text pěkný odkaz YouTube video


Pošlete mi oznámení o dalších komentářích.
Zde se můžete Zaregistrovat (bez zaslání komentáře), případně Přihlásit

A nebo se rovnou zaregistrujte. Zabere Vám to 2 minuty.
ABSOLUTNÍ HIT TIPY A TRIKY DOPORUČUJEME
Šmejdi chtějí vydělávat na koronaviru

Šmejdi chtějí vydělávat na koronaviru

Životní styl

Nahlaste prosím všechny podezřelé inzeráty, tedy ty, které nabízejí respirátory a roušky, případně dezinfekční gely.

DOPORUČUJEME
Mindfulness a další zbraně proti pandemii, neštěstí a stresu

Mindfulness a další zbraně proti pandemii, neštěstí a stresu

Životní styl

Máme kapacitu a výbavu zvládat stres, který nám běžný život přináší, přesto můžeme mít občas pocit, že se nám hroutí svět. Navíc za současné situace je stres ještě umocněn a zoufalství začínají propadat i ti, kteří byli vždycky nad věcí. Jak stresu čelit a nezbláznit se z toho, co se kolem nás se děje?NOVÉ
Proč při balení na dovolenou nezapomenout na kontaktní čočky

Proč při balení na dovolenou nezapomenout na kontaktní čočky

Životní styl komerční článek

Léto už pomalu klepe na dveře. Při balení letních nezbytností myslete také na svůj zrak.