Ahojky!

Potřebovala bych poradit. Na sousední parcele se brzy začne stavět bungalow vzdálený 2,7m od hranice pozemku. My bydlíme v patrovém domě, který je vzdálen od hranice pozemku 2m.
Sousedi nám přinesli půdorys a máme se vyjádřit, zda se stavbou souhlasíme či nikoliv.
Existuji 2 záležitosti, které mě znepokojují a ráda bych znala i názor ostatních...

1. Bungalow a patrový dům blízko sebe: Výškový rozdíl mi tolik nevadí, ale pozastavila jsem se nad komínem u bungalowu - ten bude umístěn na té části střechy, která je nám nejblíž a hlavně bude nízko. Můžeme mít k tomu jakékoliv námitky?
2. Umístění oken z obytné místnosti: Na naši stěně jsou okna a jedno z nich je z obytné místnosti. Sousedi planují na protilehlé stěně svého domu rovněž okna. Jedno z nich bude z obytné místnosti. Jejich dům je kratší než náš, tudíž končí ještě před naším oknem (snad jsem to napsala srozumitelně ). Mohou tedy stavět i za těchto podmínek? Jak už jsem psala, vzdálenost mezi domy je pouze něco málo přes 4 m.

Předem moc děkuji za jakoukoliv reakci

Ty můžeš vznést jakékoli připomínky.
Ten komín je velmi zásadní věc. Na to bych se určitě zeptala odborníka, nakolik by vám kouř mohl znepříjemňovat život.
Co se týká oken, obecně platí, že strany těch domů, které jsou u sebe v bezprostřední blízkosti, nemají mít okna žádná - nebo alespoň neprůhledná.
Sousedé by se vám v tomto měli přizpůsobit, aby nenarušovali vaše soukromí.
Samozřejmě - vše záleží na domluvě.

arrow
profile_image
Mia_Sofia mojeid
od 3. 5. 2010
Poslat SZ
Nemá galerii obrázků

Cituji neskwik: Jak už jsem psala, vzdálenost mezi domy je pouze něco málo přes 4 m.

Nám architekt při stavbě domu radil, že nikdy do budoucna nemáme souhlasit s výstavbou dalšího domu příliš blízko u sebe. Minimální vzdálenost (od domu k domu) nám radil 8m - abychom si zachovali soukromí, a to máme na jejich straně "pouze" ložnici takže 4,7m je víc než málo...Sousedi chtěli stavět blíž u nás, ale my jsme to nepovolili a jsou od nás tedy 8m.

Cituji neskwik: Na naši stěně jsou okna a jedno z nich je z obytné místnosti. Sousedi planují na protilehlé stěně svého domu rovněž okna. Jedno z nich bude z obytné místnosti.

Podle mě si uvidíte "až do žaludku" - já bych na to nepřistupovala..A ten komín je případ sám o sobě - to už vůbec ne. Ať celou stavbu posunou od vás dál.

Reaguji na neskwik:
vyhl. č. 501/2006, v ní jsou upravené pod § 25 vzájemné odstupy staveb

§ 25

Vzájemné odstupy staveb

(1) Vzájemné odstupy staveb musí splňovat požadavky urbanistické, architektonické, životního prostředí, hygienické, veterinární, ochrany povrchových a podzemních vod, státní památkové péče, požární ochrany, bezpečnosti, civilní ochrany, prevence závažných havárií 19), požadavky na denní osvětlení a oslunění a na zachování kvality prostředí. Odstupy musí dále umožňovat údržbu staveb a užívání prostoru mezi stavbami pro technická či jiná vybavení a činnosti, například technickou infrastrukturu.

(2) Je-li mezi rodinnými domy volný prostor, vzdálenost mezi nimi nesmí být menší než 7 m a jejich vzdálenost od společných hranic pozemků nesmí být menší než 2 m. Ve zvlášť stísněných územních podmínkách může být vzdálenost mezi rodinnými domy snížena až na 4 m, pokud v žádné z protilehlých stěn nejsou okna obytných místností; v takovém případě se odstavec 4 nepoužije.

(3) Vytvářejí-li stavby pro rodinnou rekreaci mezi sebou volný prostor, vzdálenost mezi nimi nesmí být menší než 10 m.

(4) Jsou-li v některé z protilehlých stěn sousedících staveb pro bydlení okna obytných místností, musí být odstup staveb roven alespoň výšce vyšší z protilehlých stěn, s výjimkou vzájemných odstupů staveb rodinných domů podle odstavce 2. Uvedené odstupy mezi stavbami pro bydlení neplatí pro jednotlivé stavby umisťované v prolukách. Obdobně se určují odstupy od staveb nebytových.

(5) Vzdálenost stavby garáže a dalších staveb souvisejících a podmiňujících bydlení umístěných na pozemku rodinného domu nesmí být od společných hranic pozemků menší než 2 m.

(6) S ohledem na charakter zástavby je možno umístit až na hranici pozemku rodinný dům, garáž a další stavby a zařízení související s užíváním rodinného domu. V takovém případě nesmí být ve stěně na hranici pozemku žádné stavební otvory, zejména okna, větrací otvory; musí být zamezeno stékání dešťových vod nebo spadu sněhu ze stavby na sousední pozemek; stavba, její část nesmí přesahovat na sousední pozemek.

(7) Vzdálenost průčelí budov 2), v nichž jsou okna obytných místností, musí být nejméně 3 m od okraje vozovky silnice nebo místní komunikace; tento požadavek se neuplatní u budov umisťovaných ve stavebních prolukách řadové zástavby a u budov, jejichž umístění stanoví vydaná územně plánovací dokumentace.

( Vzájemné odstupy a vzdálenosti se měří na nejkratší spojnici mezi vnějšími povrchy obvodových stěn, balkonů, lodžií, teras, dále od hranic pozemků a okraje vozovky pozemní komunikace.

Reaguji na neskwik:
komíny a kouřovody jsou ve vyhl. č. 268/2009 pod § 24 a dále je upravuje norma ČSN 73 4201 a popř. ještě ČSN EN 1443

§ 24

Komíny a kouřovody

(1) Komíny a kouřovody musí být navrženy a provedeny tak, aby za všech provozních podmínek připojených spotřebičů paliv byl zajištěn bezpečný odvod a rozptyl spalin do volného ovzduší, aby nenastalo jejich hromadění, nebyly překročeny emisní limity stanovené jiným právním předpisem 1 vztažené k předmětnému zdroji znečištění i k okolní zástavbě a nedošlo k ohrožení bezpečnosti a zdraví osob nebo zvířat. Bezpečnost spalinové cesty instalovaného spotřebiče musí být potvrzena revizní zprávou obsahující údaje o výsledku její kontroly vymezené normovými hodnotami.

(2) Spaliny spotřebičů paliv se odvádí nad střechu budovy. Vyústění odvodu spalin venkovní stěnou do volného ovzduší lze použít jen v technicky odůvodněných případech při stavebních úpravách budov nebo u průmyslových staveb, při dodržení normových hodnot a emisních limitů podle odstavce 1.

(3) Materiály komínů, kouřovodů, komínových vložek a jejich izolací musí odpovídat normovým hodnotám. Komíny musí být opatřeny identifikačními štítky odpovídajícími normovým hodnotám.

(4) Výška komína nad střechou budovy i ve vztahu k nejbližšímu okolí je dána normovými hodnotami.

(5) Nejmenší dovolený rozměr světlého průřezu průduchu podtlakového a přetlakového komína je dán normovými hodnotami.

(6) Na spalinové cestě musí být kontrolní, popřípadě vybírací, vymetací nebo čisticí otvory pro kontrolu a čištění komínů a kouřovodů. Umístění otvorů, jejich počet a provedení jsou dány normovými hodnotami.

(7) Ke komínům, které se kontrolují a čistí ústím průduchu komína, musí být zabezpečen trvalý přístup budovou, otvorem ve střeše, komínovou lávkou, popřípadě vnější přístupovou cestou, střešními stupni. Požadavky na přístupové cesty a komínové lávky jsou dány normovými hodnotami.

( Požadavky na volně stojící průmyslové komíny jsou stanoveny normovými hodnotami.

Reaguji na neskwik:
BOHUŽEL NORMY V PRÁCI NEMÁME....OBRÁTIT SE NA NĚJAKÉHO PROJEKTANTA...

Všem moc děkuju za reakce

Reaguji na neskwik:
Tím,že máte na sousedící straně okna jste defacto znehodnotli sousední pozemek a to v tom smyslu, že vaši budoucí sousedi nesmí stavět blíže než 3,5 m od hranice pozemku. Jedině pokud by na této straně nebyly okna, dá se vyřídit výjimka.

Výškový problém si myslím že můžou mít maximálně sousedi, protože zatím co vy jim budete z patra hledět do zahrady, oni do té vaší neuvidí...

Cituji Yasminka: Tím,že máte na sousedící straně okna jste defacto znehodnotli sousední pozemek

Ale před stavbou našeho domu sousedi podepisovali Souhlas se stavbou. Evidentně jim to nevadilo. Sami nakonec nestavěli a pozemek prodali. Novým sousedům stavět na výjimku 2,7m od hranice pozemku dovolíme, ale okna (jedno je z koupelny a druhé z kuchyně) se nám moc nelíbí. Oni by je tam mít chtěli. Teď je všechno v naších rukou - musíme se rozhodnout, buď blahobyt anebo dobré vztahy se sousedy.

to Yasminka: Ale jinak chápu, jak to myslíš. Znehodnocení rozhodně úmyslné nebylo. Jen dřívější sousedi měli se svým pozemkem jiné úmysly (mezi domy chtěli průjezd) , než sousedi současní.

arrow
profile_image
laala
od 13. 2. 2010
Poslat SZ
Nemá galerii obrázků

Neprodává v Bazaru

já bych byla za zlou a ústupky bych nedělala, zpětně vás to může mrzet a již s tím nic neuděláte. Moc dobře vím, co to je - mít spory se sousedy kvůli jejich blízkosti, oběžování atd. Chtěla bych, aby stavbu posunuli dál. Dobré vztahy jsou o tom, že se pokusíte jim to slušně navrhnout. Jak mají široký pozemek, mohou tu stavbu posunout?

Cituji laala: Dobré vztahy jsou o tom, že se pokusíte jim to slušně navrhnout. Jak mají široký pozemek, mohou tu stavbu posunout?

Určitě jim to navrhneme slušnou formou, jak jinak, ale mám obavu, aby se to do neslušné (z jejich strany) formy neobrátilo
Možnost posunout stavbu - asi by bylo, ale minimální (pozemky jsou obdélnikovitého tvaru - šířka cca 20m) nebo by ji museli posunout radikálněji na protilehlou stranu pozemku (blíže k cestě) a nebyli by v řadě. Nám by postačilo, kdyby měli okna jen ze tří stran

Moje obavy byly zbytečné, nakonec jsme se se sousedy na všem dohodli

A nebo se rovnou zaregistrujte. Zabere Vám to 2 minuty.

 
Toto téma jsem založil/a, mohu ho tedy otevřít.
Své téma uzavírejte vždy (!) po úspěšném prodeji v Bazaru. Děkujeme!
Příspěvky
| smazat označené